Top Story

NLCorpGovCodeDec16

De AFM omarmt de nieuwe Corporate Governance Code

08 december 2016

Vandaag publiceerde  de Monitoring Commissie Corporate Governance Code haar nieuwe code. De AFM vindt vanuit haar rol als toezichthouder  met name vier  onderwerpen van belang: langetermijnwaardecreatie, de interne auditfunctie, rapportage aan de auditcommissie en cultuur van de onderneming. Deze zijn ook uitgelicht in de eerdere consultatiereactie van de AFM in april van dit jaar. De AFM maakt zich sterk voor transparante en eerlijke financiële markten, om zo bij te dragen aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. Goede corporate governance is daarbij een belangrijke sleutel. Het werken met een Code, en de wijze van totstandkoming, blijkt een succesvolle invulling van zelfregulering met een wettelijke verankering, aldus de AFM.

Continue reading…

image

‘Nee’ boven in Italiaans referendum

05 december 2016

Hans Bevers

Vandaag raakte bekend dat de Italiaanse premier Renzi zijn ontslag aankondigt naar aanleiding van de ‘neen’ stem van de Italiaanse bevolking in het consitutionele referendum. Dit brengt vele onzekerheden met zich mee: wat zijn zijn de politieke gevolgen van deze uitslag, wat betekent dit voor Italië en de markten en wat betekent dit voor Europa? Continue reading…

Our Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Geen paniek, het is maar een premier!

05 december 2016

Wanneer men in barre tijden van opgelegde besparingen en economische stagnatie een referendum uitschrijft over om het even welk onderwerp en er dan zijn lot als premier aan koppelt, dan geeft de uitslag van het referendum de populariteit (of het gebrek eraan) weer van de regering. Niets meer, niets minder. Het politieke manoeuvre van Renzi was niet alleen onnodig, maar ook zeer ondoordacht. Was de betrokkene zo zeker van de massale aanhang voor zijn ideeën of zocht hij een uitweg om de hierna volgende verkiezingen beter te kunnen voorbereiden? Het is te kort door de bocht om deze uitslag enkel aan een opstoot van populisme en anti-EU-gevoelens toe te wijzen, maar eerder aan algemene ontevredenheid over de economische ontwikkelingen, hoogst onpopulaire besparingen, separatistische neigingen, een groeiende afkeer voor het politieke establishment en een hang naar simplistische oplossingen. Continue reading…

Top Story

Chris Juta deel 7

Wie is verantwoordelijk voor gedragsrisico? De “social controller”?

05 december 2016

Chris Juta

Dit is het zevende en laatste deel van een serie over gedragsrisico en smart data, die in aanloop naar het komende Behavioral Risk Congres op 6 december zijn verschenen. Eerder verschenen op dit platform: “Gedragsrisico: Fundamentele onzekerheid in beeld”, “Transitie van oud naar nieuw denken over risico”, “Wij zijn onze betekenisgeving” en “Nieuwe strategische paden voor bestuur, toezicht op basis van nieuwe voorspelbaarheid”, “Nieuw meten operationaliseert nieuw denken” en “De inrichtingsvraag: hoe organiseren we het?”. In dit zevende deel verken ik de vraag wie eigenlijk verantwoordelijk is voor gedragsrisico. Kernbegrip in dit artikel: nieuw management denken.

Continue reading…

Our Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

T’ is nog niet al naar de wuppe

22 november 2016

Voor ondernemerschap van het meer slagvaardige type, kunt u zich best westwaarts begeven. Verder nog dan de Leie en blijven doorrijden tot de skyline van de Belgische kust u de lust tot het voortzetten van uw reis zal ontnemen. In het tussenliggende gebied dat u zodoende hebt weten te ontdekken, kunt u de soms wat knorrige West-Vlaming ontwaren die, met het hoofd diep tussen de schouderbladen verzonken, de striemende noordwestenwind telkens opnieuw weet te doorstaan en uit deze reeks van overwinningen, de nodige moed en een verscherpt inzicht heeft weten te putten om zijn of haar onderneming te wapenen tegen onvermijdelijke tegenwind. Ondernemerschap laat zich zomaar niet aflezen uit de successen die worden geboekt. Deze zijn immers dikwijls vertekend door een factor zoals tussentijds geluk, zodat over de vaardigheden van bedrijfsleiders en werknemers enkel op langere termijn kan worden geoordeeld. Neen, een doortastende zakelijke of industriële aanpak spiegelt zich aan de houding waarmee wordt omgegaan met de tegenslagen die onlosmakelijk verbonden zijn aan iedere vorm van economische activiteit. En hier onderscheidt de West-Vlaming zich met verve.  Continue reading…